Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19)  Općina Raša objavljuje

 

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Raša kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice općine Raša (http://www.rasa.hr/).

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica općine Raša djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

 

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

neusklađenosti sa Zakonom

ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, te mogućnost mijenjanja kontrasta elemenata mrežnog sadržaja (teksta, slike itd.)

poveznice nisu adekvatno istaknute, kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznici

kod dokumenata nije jasno naznačeno na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za snimanje ili odlazak na mrežne stranice drugog subjekta)

pojedini dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana, jer su ponuđeni u nepodržanom obliku (.zip)

fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu

nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. Općina Raša se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

            sadržaj nije unutar opsega Zakona

U skladu s člankom 3. Zakona općina Raša smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:

pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.

 

 Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica općine Raša želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje općine Raša putem e-mail adrese procelnik@rasa.hr Pri tome navedite sljedeće podatke:

vaše ime i e-mail adresu,

adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,

oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Općina Raša će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 18. rujna 2020., a zadnji put revidirana 18. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.

 

POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva općini Raša možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje, Igoru Radiću:

 

e-poštom: procelnik@rasa.hr
telefonom: +385 52 880 820
poštom na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša 

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

Objavljeno: 31.07.2021 14:39:16 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page