Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Lokalni izbori 16.05.2021.g.

Vlada Republike Hrvatske je dana 14. travnja 2021. godine donijela Odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Izbori za članove predstavničkih tijela Općine Raša i Istarske Županije te za općinskog načelnika Općine Raša i župana Istarske županije te zamjenike župana održat će se u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Priloženi dokumenti:

1. Odluka o raspisivanju izbora za clanove predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave.pdf

2. Odluka o raspisivanju izbora za opcinske nacelnike, gradonacelnike i zupane te njihove zamjenike.pdf

3. Priopcenje o raspisanim lokalnim izborima.pdf

4. Rjesenje o imenovanju stalnog sastava Opcinskog izbornog povjerenstva Opcine Rasa.pdf

5. Obvezatne upute broj L III (redoslijed izbornih radnji i tijek rokova).pdf

6. Objava biracima.pdf

7. Obavijest o nacinu ostvarivanja aktivnog i pasivnog birackog prava drzavljana drugih drzava clanica Europske unije na predstojecim redovnim izborima clanova predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regioalne) samouprave 2021..p

8.Objava- nacionalne manjine 21.pdf

Objavljeno: 16.04.2021 06:31:07 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page