Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 32. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u srijedu, 17. ožujka 2021. godine, održalo je 32. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 11 od 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:        

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada TD 1. Maj d.o.o. Labin, za 2020. godinu  
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2020. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2020. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Aneksa broj 5 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin

Foto: 5portal

Objavljeno: 18.03.2021 14:05:00 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page