Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Natječaji i javna nabava


Poziv na nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave


Naručitelj: Općina Raša objavio je dana 30.12.2014. 
Poziv na nadmetanje za postupak: Opskrba električnom energijom,
Broj objave: 2014/S 002-0059655.
____________________________________________________________________
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14), i članka  38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", br. 4/09 i 5/13), Općinska načelnica Općine Raša, dana 11. svibnja 2015. donijela je Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu (druge izmjene i dopune)
____________________________________________________________________

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U EOJN

Naručitelj: Općina Raša objavio je dana 20.07.2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Raša
Broj objave: 2015/S 01K-0026046.
____________________________________________________________________

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14), i članka  38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", br. 4/09 i 5/13), Općinska načelnica Općine Raša, dana 14. rujna 2015. donijela je Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu (treće izmjene i dopune).
____________________________________________________________________


JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2016. GODINU

Općina Raša, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon Odluke Općinske načelnice o načinu i kriterijima raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2016. godinu, dana 29. veljače 2016. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području socijalne skrbi i zdravstva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016. godinu.

Cjelokupan tekst Natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: http://rasa.hr/obavijesti/pregled/546

____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U RAŠI I TRGETU

Općinska načelnica Općine Raša 9.ožujka 2016.godine raspisala je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Raši i u naselju Trget.

Tekst Natječaja možete pogledati na sljedećem linku: http://rasa.hr/obavijesti/pregled/549 

___________________________________________________________________

Izvještaj o izvršenju bagatelne nabave za 2015.

Temeljem Odluke o donošenju akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN br.79/15), Općina Raša objavila je izvještaj o izvršenju bagatelne nabave, odnosno roba, radova i usluga za 2015. godinu.
_________________________________________________________________

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2016.GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Općinska načelnica Općine Raša, prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj, donijela je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2016.godinu koje provode udruge. 

Odluku možete pogledati na sljedećem linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/557
____________________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2016. GODINU

Općina Raša, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon Odluke Općinske načelnice o načinu i kriterijima raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2016. godinu, dana 19. travnja 2016. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području poljoprivrede koje provode udruge na području Općine Raša za 2016. godinu.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/565 
___________________________________________________________________________

11.05.2016. - Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture, odgoja i obrazovanja te civilnog društva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016. godinu. 

Općinska načelnica Općine Raša, prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj, donijela je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture, odgoja i obrazovanja te civilnog društva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016.godinu. 

Odluku možete pogledati na sjedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/570

___________________________________________________________________


25.05.2016. - Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području socijalne skrbi i zdravstva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016. godinu. 

Općinska načelnica Općine Raša, prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj, donijela je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području socijalne skrbi i zdravstva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016.godinu. 

Odluku možete pogledati na sjedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/573

___________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2016. godinu (prve izmjene i dopune)

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi, Općinska načelnica Općine Raša dana 23. svibnja donijela je Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godine (prve izmjene i dopune), koje su objavljene u prilogu.
____________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2016. godinu (druge izmjene i dopune)

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi, Općinska načelnica Općine Raša dana 1. srpnja 2016. godine donijela je Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godine (druge izmjene i dopune), koje su objavljene u prilogu.
____________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA  u školskoj/studijskoj godini 2016/2017.

Općinska načelnica Općine Raša raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2016/2017.učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša. Natječaj je objavljen na sljedećem linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/631
__________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U BROVINJU

Općinska načelnica Općine Raša 21. listopada 2016.godine raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. 213/ZGR, štala, površine 80 m2, z.k.ul. 1522 k.o. Skitača, u vlasništvu Općine Raša. Natječaj je objavljen na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/637

___________________________________________________________________

OBAVIJEST O PRIJEDLOGU LISTA STIPENDISTA

U postupku provedbe Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/studijskoj 2016./2017. godini, a skladu s čl. 10. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 2/16.), Odbor za stipendije dana 15. studenoga 2016. godine obavještava podnositelje prijava o utvrđenom Prijedlogu liste stipendista za učenike, Prijedlogu liste stipendista za studente I. godine te Prijedlogu liste stipendista za studente II. – IV. godine studija. Više na linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/647

____________________________________________________________________

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA 

Na temelju članka 12. stavak 5. Odluke o davanju stanova u najam i točke VI. stavka 6. Poziva za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam u vlasništvu Općine Raša, a na prijedlog Komisije za davanje stanova u najam, Općinska načelnica Općine Raša utvrdila je Prijedlog liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Raša.

Prijedlog Liste može se pogledati na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/652

____________________________________________________________________

ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ/STUDIJSKOJ GODINI 2016./2017.

U postupku provedbe Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/studijskoj 2016./2017. godini, Općinska načelnica Općine Raša donijela je odluke o utvrđivanju konačnih lista stipendista za učenike i studente te odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj/studijskoj 2016/2017.godini.

Odluke se mogu pogledati na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/657

____________________________________________________________________

UTVRĐENA KONAČNA LISTA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA

Temeljem Odluke o davanju stanova u najam i Poziva za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam u vlasništvu Općine Raša, Općinska načelnica Općine Raša, utvrdila je konačnu Listu prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Raša.

Konačna Lista može se pogledati na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/667
____________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2016. godinu (treće izmjene i dopune)

Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi, Općinska načelnica Općine Raša dana 23. prosinca 2016. godine donijela je Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godine (treće izmjene i dopune), koje su objavljene u prilogu.

__________________________________________________________________
Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja Općine Raša za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge  za 2017.godinu

Općinska načelnica Općine Raša donijela je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Općine Raša za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2017. godinu, koji se objavljuje u skladu s Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša.
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2017. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Općina Raša dana 10. siječnja 2017. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2017. g. koje provode udruge. 

Natječaj i cjelokupnu dokumentaciju za provedbu natječaja možete pogledati na sljedećem linku: http://rasa.hr/obavijesti/pregled/687

____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2017. GODINU

Općina Raša dana 30. siječnja 2017. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017. g.  Natječaj je objavljen na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/689

____________________________________________________________________

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09. i 5/13), Općinska načelnica Općine Raša dana 13. siječnja 2017. godine donijela je Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu, koji je objavljen u privitku.
____________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU (PRVE IZMJENE I DOPUNE)

Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi, Općinska načelnica Općine Raša dana 31. ožujka 2017. godine donijela je Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (prve izmjene i dopune), koje su objavljene u prilogu.

____________________________________________________________________

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 4/09 i 5/13), Općinska načelnica donijela je Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga.
____________________________________________________________________

Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.),  članka 27. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 23/15.) i članka 38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13), a nakon provedenih Javnih natječaja za sufinanciranje programa projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017.godinu, Općinska načelnica Općine Raša donijela je Odluke o raspodjeli sredstava.
Odluke se nalaze u prilogu.
____________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU (DRUGE IZMJENE I DOPUNE)

Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi, Općinska načelnica Općine Raša dana 25. kolovoza 2017. godine donijela je Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (druge izmjene i dopune), koje su objavljene u prilogu.

___________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNITNE U NASELJU SV. MARINA

Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 28. rujna 2017. godine objavio je  Javni natječaj, kojim se izlaže prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnina k.č. 1403/1 pašnjak sa 1785 m2 upisana u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela.  

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 28. rujna 2017. godine. U Glasu Istre dana 28. rujna 2017. godine objavljen je skraćeni tekst Javnog natječaja.

Javni natječaj u cijelosti možete pogledati na ovom linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/782
____________________________________________________________________

OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.), Općina Raša kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa, te pripadajuće izjave Općinske načelnice i zamjenice Općinske načelnice.    
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Općinska načelnica Općine Raša dana 26. listopada 2017. godine  raspisala je Javni Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Javnom natječaju izlaže se poslovni prostor u Raši, Nikole Tesla 1, koji se nalazi na II katu poslovne zgrade na k.č. 184/ZGR, upisane u z.k.ul. broj 1567-E  k.o. Cere, ukupne površine 13,25 m2, a sastoji se od jedne prostorije, namjenjen za obavljanje kancelarijskih poslova za rad političke stranke. Cjelovit tekst Javnog natječaja nalazi se na ovom linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/790
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - STANA U NASELJU KOROMAČNO

Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 3.studenog 2017.godine objavio je Javni natječaj, kojim se izlaže prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnina-stan u vlasništvu Općine Raša, u zgradi u Koromačnu 33, površine 59,96 m2, etažno vlasništvo (E-4) koji je povezan sa ¼ suvlasničkog dijela k.č. 2896/3 stambena zgrada u Koromačnu, Koromačno 33 sa 171 m2 z.k.ul. 4061 k.o. Skitača. Cjelovit tekst natječaja možete pogledati na sljedećem linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/797
____________________________________________________________________

OBAVIJEST O UTVRĐENIM PRIJEDLOZIMA LISTA STIPENDISTA

U postupku provedbe Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/studijskoj 2017./2018. godini, a skladu s čl. 10. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 2/16.), Odbor za stipendije dana 15. studenoga 2017. godine obavještava podnositelje prijava o utvrđenom Prijedlogu liste stipendista za učenike, Prijedlogu liste stipendista za studente I. godine te Prijedlogu liste stipendista za studente II. – VI. godine studija. Navedeni prijedlozi lista mogu se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Raša i na sljedećem linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/798
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNITNE U NASELJU SV. MARINA

Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 27. studenog 2017. godine objavio je  Ponovni javni natječaj, kojim se izlaže prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnina k.č. 1403/1 pašnjak sa 1785 m2 upisana u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela.  

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 27. studenog  2017. godine. U Glasu Istre dana 27. studenog 2017. godine objavljen je skraćeni tekst Pnovnog javnog natječaja.

Javni natječaj u cijelosti možete pogledati na ovom linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/805
____________________________________________________________________

OBJAVA KONAČNIH LISTA STIPENDISTA

Objavljene su konačne liste stipendista i odluke o dodjeli stipendija Općinske načelnice, a po provedbi Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša za školsku/studijsku 2017./2018. godinu. Mogu se pogledati na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/811
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Općina Raša dana 4. siječnja 2018. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2018. g. koje provode udruge. Natječaj i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/834
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU 

Općina Raša dana 16. siječnja 2018. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2018. godinu, i to u područjima kulture, socijalne skrbi, civilnog društva, poljoprivrede i odgoja i obrazovanja. 

Natječaj i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/837
____________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09. i 5/13), Općinska načelnica Općine Raša dana 19. siječnja 2018. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2018. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE - DIMNJAČARSKI POSLOVI 

Općina Raša u postupku za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Raša objavila je 9. srpnja 2018. godine  obavijest o namjeri davanja koncesije i dokumentaciju za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Obavijest i dokumentacija za nadmetanje nalaze se i na ovome linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/912
____________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
____________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU - I. IZMJENE I DOPUNE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 26. listopada 2018. godine donijela je  
Izmjenu plana nabave Općine Raša za 2018. godinu (prve izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.

____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Općina Raša dana 4. siječnja 2019. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2019. g. koje provode udruge. Natječaj i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/1002
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU

Općina Raša dana 15. siječnja 2019. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2019. godinu, i to u sljedećim programskim područjima: kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda, odgoj i obrazovanje.

Natječaj i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/1004
____________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 18. siječnja 2019. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2019. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU - I. IZMJENE I DOPUNE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 21. lipnja 2019. godine donijela je  
Izmjenu plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (prve izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U EOJN

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 3. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia - II. faza.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Savjetovanje traje do 9.07.2019. do 24:00 sati.
___________________________________________________________________________
OBJAVA IZVJEŠĆA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 10. srpnja 2019. godine objavila je Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia - II. faza. Izvješće možete pogledati na sljedećem linku https://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/1073
___________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU - II. IZMJENE I DOPUNE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 29. kolovoza 2019. godine donijela je  
Izmjenu plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (prve izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA, NA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisao je Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 85/2019. od 11. rujna 2019. godine. Sve detalje o natječaju možete pogledati na sljedećem linku http://rasa.hr/obavijesti/pregled/1119
____________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša u školskoj studijskoj 2019/2020. godini. objavljen je 4. listopada 2019. godini na linku http://rasa.hr/obavijesti/pregled/1131
___________________________________________________________________

Objavljene su Konačne liste stipendista i Odluke o dodjeli stipendija Općinske načelnice, a po provedbi Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša za školsku /studijsku 2019/2020. godinu, koje možete pogledati na sljedećem linku https://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/990
___________________________________________________________________
JAVNI NATJEČAJI ZA PRODAJU NEKRETNINA - STANOVA U NASELJU KRAPAN

Jedinstveni upravni odjel Općine Raša 26.11.2019. g. objavio je javne natječaje za prodaju nekretnina - stanova u naselju Krapan. Cjelovite tekstove natječaja možete pogledati na sljedećem linku  https://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/1153
____________________________________________________________________
OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U EOJN

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 29. studenoga 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Društvenog doma u Sv. Bartolu.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Savjetovanje traje do 5.12.2019. do 24:00 sati.
____________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU - III. IZMJENE I DOPUNE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 9. prosinca 2019. godine donijela je  
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (treće izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU - IV. IZMJENE I DOPUNE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 19. prosinca 2019. godine donijela je  
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (četvrte izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
___________________________________________________________________
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Općina Raša dana 2. siječnja 2020. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2020. g. koje provode udruge. Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/1174
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU

Općina Raša dana 15. siječnja 2020. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2020. godinu, i to u sljedećim programskim područjima: kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda, odgoj i obrazovanje. Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/1177 
____________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 16. siječnja 2020. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2020. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA, NA RADNO MJESTO KOMUNALNO-PROMETNI REDAR

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisao je Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto komunalno-prometni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 11/2020. od 29. siječnja 2020. godine. Sve detalje o natječaju možete pogledati na sljedećem linku: http://rasa.hr/obavijesti/pregled/1181
__________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA, NA RADNO MJESTO REFERENT KOMUNALNO-PROMETNI REDAR

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisao je Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto referent komunalno-prometni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 66/2020. od 5. lipnja 2020. godine. Sve detalje o natječaju možete pogledati na sljedećem linku http://www.rasa.hr/obavijesti/pregled/1236

Priloženi dokumenti:

Izjava nacelnice_Javna nabava.pdf

Plan nabave za 2013. godinu.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu.pdf

Plan nabave za 2014. godinu.pdf

Registar ugovora Javna nabava.pdf

Javni natjecaj za poslovne prostore u naselju Rasa_15-07-14.pdf

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu (prve izmjene i dopune).pdf

1_Natjecaj_stipendije 2014.pdf

1_Javni natjecaj za davanje u zakup poslovnog prostora_Koromacno.pdf

2_Ispravak_Natjecaj za stipendije_2014.pdf

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu (druge izmjene i dopune).pdf

1_Javni natjecaj_Stan Rasa MV Ilirik 132.pdf

1_Javni natjecaj_Zemljiste Ravni.pdf

Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu_Scan.pdf

Izmjene i dopune Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu (prve izmjene).pdf

Registar ugovora - javna nabava_020415.pdf

1_Javni poziv_Strucno osposobljavanje_090415.pdf

1_Javni natjecaj_Prodaja rabljenog vozila_13_05_15.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga za 2015. godinu (druge izmjene i dopune).pdf

Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu (trece izmjene i dopune).pdf

Poziv za podnosenje zahtjeva za davanje u najam stanova.pdf

Javni natjecaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu.pdf

Natjecaj za sufinanciranje udruga u podrucju kulture, odgoja i obrazovanja te civilnog drustva_260116.pdf

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.pdf

Izvjesce_Bagatelna nabava 2015.pdf

Registar ugovora - javna nabava_120516.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. g. (preve izmjene i dopune).jpg

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. g. (druge izmjene i dopune).pdf

Registar ugovora - javna nabava_211216.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016 (trece izmjene i dopune).pdf

4_Godisnji plan raspisivanja natjecaja 2017 -Odluka.pdf

Plan nabave za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. (prve izmjene i dopune).pdf

Pravilnik o jednostavnoj nabavi.pdf

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA-SPORT.doc

1_ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA-OSTALI.pdf

1_ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA - OSTALI.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave_2017. (druge izmjene i dopune).pdf

Registar ugovora - javna nabava_110917.pdf

Izjava_Nacelnica_Javna nabava_Sukob interesa.pdf

Izjava_Zamjenica Nacelnice_Javna nabava_Sukob interesa.pdf

Obavijest_Javna nabava sukob interesa.pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. (trece izmjene i dopune).pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2018. godinu.pdf

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa_javne potrebe u sportu.pdf

Registar ugovora - javna nabava_31122017.pdf

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa udrugama_ostala podrucja.pdf

Registar ugovora_Javna nabava_Objavljeno u EOJN_100718.pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2018. godinu_I. izmjene i dopune.pdf

Registar ugovora_Javna nabava_Objavljeno u EOJN_030119.pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2019. godinu.pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2019. godinu_I izmjene i dopune.pdf

Registar ugovora_Javna nabava_Objavljeno u EOJN_010719.pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2019. godinu_II izmjene i dopune.pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2019. godinu_III izmjene i dopune.pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2019. godinu_IV izmjene i dopune.pdf

Registar ugovora_Javna nabava_Objavljeno u EOJN_311219.pdf

Plan nabave Opcine Rasa za 2020. godinu.pdf

Registar ugovora_Javna nabava_Azurirano_Objavljeno u EOJN.pdf
Go to top of page