Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Novosti

Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša

Sukladno članku 11. st. 4. Zakona  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio

Obavijest o produljenju roka Savjetovanja s javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša

Na web stranici Općine Raša, na poveznici http://rasa.hr/obavijesti/pregled/836 dana 5. siječnja 2018. godine objavljeno je Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivo

Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2018. godinu

Općina Raša dana 16. siječnja 2018. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2018. godinu, i to u područjima kulture, socijalne skrbi, civilnog društva, poljoprivrede i odgoja

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša.

Luka Stepančić darovao raške vrtićarce

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Stepančić iz Sv. Bartola darovao je mališanima raškog dječjeg vrtića led televizor te Blu-ray i DVD player u povodu božićno-novogodišnjih blagdana. 

Poklon su vrtićarcima danas