Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č. 3389 i 3390 k.o. Skitača, u naselju Brovinje

Na temelju članaka 15. 16. 18. 20. 21. i 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Raša (Službene novine Općine Raša broj 9/16) Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA:022-05/18-01/33, URBOJ:2144/02-01/01-18-2 od 14.rujna 2018.godine ("Službene novine Općine Raša", broj 9/18) i Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA:022-05/18-01/34, URBROJ:2144/02-01/01-18-1 od 18.rujna 2018.godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 26.rujna 2018.godine objavljuje Javni natječaj  kojim se izlažu prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda , nekretnine k.č.3389 vrt sa 282 m2, upisana u z.k.ul. 1522, u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela i k.č. 3390 vrt sa 197 m2, upisana u z.k.ul. 1164 k.o. Skitača, u vlasništvu Općine Raša u 1/5 dijela.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 26.rujna 2018.godine.
U Glasu Istre dana 26.rujna 2018.godine objavljen je skraćeni tekst Javnog natječaja

Priloženi dokumenti:

javni natjecaj Brovinje.pdf

nalaz Brovinje.pdf

ocitovanje.pdf

Objavljeno: 26.09.2018 11:31:58 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page