Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č. 1403/1 i 1403/4 k.o. Prkušnica, u naselju Sveta Marina

Na temelju članaka 15. 16. 18. 20. 21. i 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Raša (Službene novine Općine Raša broj 9/16) Odluke Općinskog vijeća Općine Raša KLASA:021-05/18-01/6, URBROJ:2144/02-03-18-3 od 22.kolovoza 2018.godine („Službene novine Općine Raša“ broj 8/18) i Odluke Općinske načelnice Općine Raša  KLASA:022-05/18-01/32, URBOJ:2144/02-01/01-18-1 od 4.rujna 2018.godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 26.rujna 2018.godine objavljuje Javni natječaj  kojim se izlažu prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda , nekretnine k.č.1403/1 pašnjak sa 892 m2 i k.č. 1403/4 pašnjak sa 893 m2, upisane u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 26.rujna 2018.godine.
U Glasu Istre dana 26.rujna 2018.godine objavljen je skraćeni tekst Javnog natječaja.

Priloženi dokumenti:

javni natjecaj Sv. Marina.pdf

Nalaz 1403-1.pdf

Nalaz 1403-4.pdf

Objavljeno: 26.09.2018 11:15:58 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page