Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Općina Raša, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), dana 11. rujna 2018. godine objavila je Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, u Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Raša oznake E83, E01, F61, F87, od naselja Kunj do državne ceste Labin-Pula, u katastarskim općinama Kunj i Most Raša, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Javni poziv nalazi se u privitku ove obavijesti.

Priloženi dokumenti:

Javni poziv.pdf

Objavljeno: 11.09.2018 12:18:40 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page