Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša.

Priloženi dokumenti:

Objava Savjetovanja.pdf

Obrazlozenje.pdf

Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac_za_sudjelovanje_u_postupku_savjetovanja_s_javnoscu.doc

Objavljeno: 05.01.2018 12:18:47 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti




Go to top of page