Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Raše u četvrtak, 22. prosinca 2017. godine, održalo je 6. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti. 

Vijeće je primilo na znanje Izvješće Mandatne komisije, slijedom kojeg je donijeta odluka o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Općine Raša Salvadoru Bajramoviću, koji će obnašati vijećničku dužnost kao zamjenik vijećnika Vedrana Grubišića, kojem mandat miruje.
  
Jednoglasno je donijeta Odluka o donošenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje Općine Raša.
 
Jednoglasno je donijeta Odluka o kupnji nekretnine – zemljišta u naselju Ravni.

Jednoglasno je donijet Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Raša.

Jednoglasno je donijet Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu. Program je planiran u ukupnom iznosu od 1.530.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu. Program je planiran u ukupnom iznosu od 3.100.500,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu. Program je planiran u ukupnom iznosu od 702.500,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2018. godinu. Program je planiran u ukupnom iznosu od 125.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Program javnih potreba u sportu Općine Raša za 2018. godinu. Program je planiran u ukupnom iznosu od 460.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Proračun Općine Raša za 2018. godinu s Projekcijom za 2019. i 2020. godinu. Proračun je planiran u iznosu od 17.262.934,00 kn. Planirano je ostvarenje prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 15.862.934,00 kuna, a koje se sastoji od prihoda poslovanja u iznosu od 13.867.934,00 kuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.995.000,00 kuna te procijenjenog raspoloživog prihoda prethodne godine u iznosu od 1.400.000,00 kuna.

Jednoglasno je donijet Plan upravljanja nekretninama Općine Raša za 2018. godinu.

Jednoglasno je donijeta Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.

Jednoglasno je donijeta Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Za članove Vijeća imenovani su Danijel Fonović, Loris Diminić, Suzana Mlađen, Damir Rudela i Mladen Utković.

Jednoglasno je donijet Plan davanja koncesija na području Općine Raša za 2018. godinu. Planom je određeno da će se dodijeliti koncesija za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na rok od pet godina.

Foto: 5portal


Objavljeno: 22.12.2017 10:37:48 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page