Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Raše u srijedu, 29. studenog 2017. godine, održalo je 5. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti. 

Razmatran je Nacrt prijedloga Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje Općine Raša. Strategiju je predstavila izrađivačica, dr.sc. Blaženka Mičević iz tvrtke Agrodet d.o.o. Zagreb.

Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru Komisije za međuopćinsku i međunarodnu suradnju. Za predsjednicu Komisije izabrana je Admira Žaukula, a za članove Romana Tomičić, Tullio Vorano, Jasmin Mahmutović i Nevres Mulavdić.
Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru Odbora za sport i kulturu. Za predsjednika Odbora odabran je Patrik Šćira, a za članove Mario Brezac, Zlatan Fejzić, Lorena Kogej i Mladen Bajramović.

Jednoglasno su donijete Treće (III) izmjene i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata na području Općine Raša za 2017. godinu. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.407.500,00 kuna.

Jednoglasno su donijete Treće (III) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2017. godinu. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.234.000,00 kuna.

Jednoglasno su donijete Prve (I) izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2017. godinu. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 863.112,40 kuna.

Jednoglasno su donijete Treće (III) izmjene i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2017. godinu. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 252.000,00 kuna.

Jednoglasno su donijete Treće (III) izmjene Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2017. godinu.

Jednoglasno su donijete Treće (III) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2017. godinu. Planirani su ukupni prihodi u iznosu od 13.982.032,01 kuna. Uz to na raspolaganju su i sredstva prethodne godine u iznosu od 2.380.614,99 kuna. 

Razmatran je Nacrt prijedloga Proračuna Općine Raša za 2018. godinu s Projekcijom za 2019. i 2020. godinu, 1. čitanje. Vijećnici mogu amandmane na Nacrt prijedloga Proračuna dostaviti do 6. prosinca 2017. godine, do 14 sati. 

Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine – stana u Koromačnu, Koromačno 33.

Jednoglasno je donijeta Odluka o  izmjenama i dopuni Odluke o porezima Općine Raša. Razlog je usklađenje općinskog akta sa Zakonom o izmjenama zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 101/17). 

Jednoglasno je donijeta Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Jednoglasno je donijet Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Raša za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Planom je predviđena dodjele jedne koncesije – za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Priloženi dokumenti:

Opcina Rasa.jpg

Objavljeno: 01.12.2017 12:56:40 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page