Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 3. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Raše u četvrtak, 22. rujna 2017. godine, održalo je 3. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti.

Vijeće je primilo na znanje Izvješće Mandatne komisije, slijedom kojeg je donijeta deklaratorna Odluka o verifikaciji mandat vijećnika u Općinskom vijeću Općine Raša Daliboru Kvaterniku, koji će obnašati vijećničku dužnost kao zamjenik vijećnika Đanfranka Ricci, kojem mandat miruje.  

Jednoglasno je donijeta Odluka o izlaganju prodaji nekretnine u naselju Sv. Marina. Na temelju Odluke raspisat će se Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. 1403/1, k.o. Prkušnica, zemljišta površine 1785 m2, koja se nalazi u građevinskom području naselja, a za koju je, temeljem procjene vještaka,  utvrđena početna cijena od 520,00 kuna po m2., odnosno ukupno 928.200,00 kuna.

Jednoglasno je donijeta Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Doma za starije osobe Raša. Radi se o investiciji u rekonstrukciju zgrade Doma za starije osobe u Raši (nadogradnji drugog kata), sve radi poboljšanja socijalnih i zdravstvenih uvjeta života i rada u Domu. Ova ustanova socijalne skrbi, čiji je osnivač Istarska županija, u potpunosti je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa, i to u utvrđenom iznosu od 163.112,40 kuna. Odgovarajuće rješenje donijet će Općinska načelnica.

Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru Komisije za dodjelu priznanja. U Komisiju su imenovani Masimo Martinčić (predsjednik), Željko Zahtila i Danijel Fonović (članovi).

Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb. U Odbor su imenovani Sanja Dobrić Bedrina (predsjednica), Laura Faraguna i Đordana Blažina (članice).

Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru Odbora za komunalne poslove. U Odbor su imenovani Aleks Bedrina (predsjednik), Klaudio Bastijanić, Klaudio Blažina, Eler Dobrić i Sandi Miletić (članovi).

Donijeta je Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i propise. Odluka je donijeta s 12 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom. U Komisiju su izabrani Sanja Dobrić Bedrina, Saša Cvečić i Siniša Milevoj.

Jednoglasno je donijet Zaključak o Studiji izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije LABIN – RAŠA – RABAC. Zaključkom je prihvaćena dorađena radna verzija navedene Studije, te će Općina Raša sudjelovati kao partner u projektu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u svrhu prijave na sufinanciranje iz EU fondova. Studija je prihvaćena budući da projektna dokumentacija sadrži varijantno tehničko rješenje koje je prihvatljivo za Općinu Raša. Tim varijantnim rješenjem planirana je izgradnja dva pročistača, u Raši i u Labinu, s time da se iz Labina pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu transportiraju kroz Rašu.

Foto: 5portal


Priloženi dokumenti:

vijece_rasa.png

Objavljeno: 22.09.2017 13:18:17 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page