Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Održana javna tribina o odvodnji Raše

Javna tribina na temu problematike odvodnje u naselju Raša održana je 8. kolovoza 2017. u dvorani mjesnog RKUD-a. Općina Raša organizirala je tribinu zbog brojnih upita građana na ovu temu, a zbog velikog interesa skup se nije mogao održati u manjem prostoru, vijećnici, kako je prvotno bilo najavljeno.

Općinska načelnica Glorija Paliska Bolterstein građanima je objasnila da Općina sustav odvodnje naselja Raša, kao gorući komunalni problem, može riješiti na dva načina. 

Jedan je kroz samostalni projekt, za koji je prije tri godine dobivena lokacijska dozvola, no tvrtka Vodovod Labin još uvijek nije ishodila građevinsku dozvolu. Nezadovoljna načinom na koji Vodovod vodi cijeli projekt, Općina je tražila da joj se ustupi dokumentacija, no to je onemogućeno. "Time nismo u prilici da konkuriramo za bespovratna sredstva kroz programu ruralnog razvoja", rekla je načelnica.

Drugi je način kroz zajednički projekt aglomeracije s Gradom Labinom i priliku za korištenje sredstava EU-a. Međutim, u Studiji izrađenoj za potrebe projekta ponuđena je samo jedna varijanta – pročistač na području Raše, točnije u Bršici. Općinsko vijeće Raše prije godinu i pol odlučilo je istupiti iz tog projekta jer ponuđena lokacija pročistača, deset puta većeg od potreba Raše, nije prihvatljiva iz više aspekata, a koje je Glorija Paliska Bolterstein detaljno objasnila.

Tribinu su obilježila brojna pitanja mještana, na koja je odgovarala općinska načelnica. Moglo se zaključiti da građani podržavaju odluku Općinskog vijeća, odnosno da im nije prihvatljiv velik pročistač na Bršici, već su za varijantu da kroz Rašu teče pročišćena voda.

Zaključno je naglašena potreba hitnog rješavanja problema odvodnje te je izražena nada da će se s Gradom Labinom ipak naći prihvatljiva varijanta koja bi zadovoljila obje lokalne zajednice. 
  

Objavljeno: 08.08.2017 21:34:36 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page