Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 36. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Raše u srijedu, 29. ožujka 2017. godine, održalo je 36. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti. 

Jednoglasno je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Raša za 2016. godinu, koje je temeljeno na Izvješću o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2016. godinu. Izvješće je podnijela predstavnica TD 1. MAJ Sandra Višković Marković.

Vijeće je primilo na znanje Informaciju Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine Raša u 2016. godini. Informaciju je podnijela načelnica Policijske postaje Labin Đeni Bučić.

Jednoglasno je donijet Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2016. godinu.

Jednoglasno je donijet Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Raša za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Odluka o prihvaćanju  Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji donesena je jednoglasno. 

Jednoglasno je donijeta Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“

Donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata na području Općine Raša za 2016. godinu. Zaključak je donesen s 11 glasova „za“ i dva „suzdržana“. U tijeku 2016. godine na izvršenje Programa gradnje utrošena su sredstva u iznosu od 921.773,05 kuna te njegovo izvršenje iznosi 62,37%. 

Donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2016. godinu. Zaključak je donesen s 11 glasova „za“ i dva „suzdržana“. U 2016. godini na izvršenje Programa održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 3.241.198,03 kuna, pa njegovo izvršenje iznosi 93,98%.

Jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2016. godinu. U 2016. godini na izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi utrošena su sredstva u iznosu od 649.071,05 kuna, pa izvršenje iznosi 85,97%.

Donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. Izvještaj je donesen s 11 glasova „za“, jednim „protiv“ i jednim „suzdržanim“. Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju 2016. godine ostvareni su u iznosu od 13.834.849,33 kn ili 102,08 % godišnjeg plana. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 12.906.504,83 kn ili 86,01% godišnjeg plana.

Prihvaćeno je polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine. Izvješće je prihvaćeno s 11 glasova „za“ i dva „suzdržana“.

Donesene su Prve (I) izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata na području Općine Raša za 2017. godinu. Izmjene su donesene s 11 glasova „za“ i dva „suzdržana“. Ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećana su s 2.010.000,00 kuna na iznos od 2.250.000,00 kuna.

Donesene su Prve (I) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2017. godinu. Izmjene su donesene s 11 glasova „za“ i dva „suzdržana“. Ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećana su s 3.073.000,00 kuna na iznos od 3.298.000,00 kuna. 

Jednoglasno donesene su Prve (I) izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2017. godinu. Ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećana su sa 130.000,00 kuna na iznos od 270.000,00 kuna.

Donesene Prve (I) izmjene Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2017. godinu. Izmjene su donesene su 11 glasova „za“ i dva „protiv“.

Donesene su Prve (I) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2017. godinu. Izmjene su donesene s 11 glasova „za“ i dva „suzdržana“. Proračun Općine Raša za 2017. godinu (“Službene novine Općine Raša” broj 12/16) planiran je u ukupnom iznosu od 17.420.772,00 kuna. Prvim (I) izmjenama i dopunama Proračuna Općine Raša za 2017. godinu planiraju se tako prihodi i primici u iznosu od 15.747.657,01 kn uz raspoloživa sredstva prethodne godine 2.380.614,99 kn te rashodi i izdaci u iznosu od 18.128.272,00 kn.

Objavljeno: 31.03.2017 14:08:17 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page