Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 34. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Raše u utorak, 31. siječnja 2017. godine, održalo je 34. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika. Na sjednici su donijeti sljedeći akti.

Donijeta je Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Raša z razdoblje od 2017. do 2021. godine. Odluka je donijeta jednoglasno.  U Strategiji je objašnjeno aktualno stanje svakog pojedinog oblika nekretnina u vlasništvu Općine te su utvrđene smjernice radi što boljeg, učinkovitijeg i transparentnog upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Raša.

Jednoglasno je donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Raša. Odlukom je, između ostalog, dopunjen popis komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, i to djelatnošću nabava električne energije za javnu rasvjetu koja obuhvaća podmirivanje troškova električne energije, odnosno opskrbu električnom energijom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Donijeta je Odluka o razrješenju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Odluka je donijeta jednoglasno. Članstva je razriješen Nino Škopac, dosadašnji predstavnik Lučke kapetanije Pula, kojem je prestala državna služba zbog odlaska u mirovinu.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Odluka je donijeta jednoglasno. Za novog člana imenovan je predstavnik Lučke Kapetanije Pula Mladen Utković, kapetan ispostave Raša.

Donijeta je Odluka o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Odluka je donijeta s 10 glasova „za“ i dva „protiv“. Za člana je određen Branimir Fable, dip. ing. geod.


Objavljeno: 01.02.2017 15:14:19 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page