Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Sv. Marina

Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavio je PONOVNU JAVNU  RASPRAVU o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Sv. Marina.

Ponovna javna rasprava trajat će osam dana, od 31. svibnja do 7. lipnja 2016. godine, a u tom razdoblju prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Općinske vijećnice Općine Raša, u Raši, Trg G. Pulitzer Finali 2, radnim danom od 11 do 14 sati, te na mrežnim stranicama Općine Raša (www.rasa.hr). 

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 1. lipnja 2016. godine s početkom u 16.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Raša, za sve fizičke i pravne osobe. 

Ponovna javna rasprava objavljuje se iz razloga navedenih u članku 104. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13).

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana dostavljaju se na adresu Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša

Rok za dostavu je od 31. svibnja do zaključno 7. lipnja 2016. godine, a primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana u ponovljenoj javnoj raspravi mogu se, u skladu s člankom 104. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju, podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Priloženi dokumenti:

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanistickog plana uredenja naselja Sv. Marina_200516.pdf

Objavljeno: 20.05.2016 13:30:41 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page