Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Obavijest o raspisanom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora u Raši i Trgetu

Općinska načelnica Općine Raša 09.ožujka 2016.godine raspisala je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Raši i u naselju Trget.

Poslovni prostori u Raši na adresi Ivana Batelića 5 namijenjeni su za obavljanje trgovačke djelatnosti – trgovine prehrambenim proizvodima (mesnica) i za obavljanje prerade i skladištenja prehrambenim proizvodima. Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme i to na dvije godine.

Poslovni prostor u Trgetu, Trget 16/B namijenjen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti –fast food i daje se u zakup na vrijeme od sedam godina.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom NE OTVARATI-PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA POD RED. BROJEM ___ putem pošte ili neposredno u pisarnicu Općine Raša na adresu  OPĆINA RAŠA, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, od dana objave javnog natječaja na Oglasnoj ploči Općine Raša, odnosno od 10.ožujka 2016.

Detaljnije informacije daju se u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti:

Javni natjecaj i troskovnik Trget i Rasapdf

Objavljeno: 10.03.2016 09:07:40 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page