Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Općina Raša, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članaka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine". broj 59/18), dana 11. veljače 2021. godine objavila je Javni poziv kojim obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, u Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Raša oznaka B-11 i B-46, u naselju Ravni, na k.č. 820, 825/2, 828/4, 837/2, 835/2, 923/3, 926, 927, 928, 929, 930/1, 939/5, 939/6, 942, 946, k.o. Skitača, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Javni poziv nalazi se u privitku ove obavijesti.

Priloženi dokumenti:

Javni poziv_Nerazvrstana cesta Ravni.pdf

Objavljeno: 11.02.2021 12:15:35 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page