Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 25. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u četvrtak, 28. svibnja 2020. godine, održalo je 25. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada TD 1. Maj d.o.o. Labin, za 2019. godinu  
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Drenje
 • Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj banci
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2019. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj - prosinac 2019. godine
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (51,96 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (82,78 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 34 ( 58,46 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 34 ( 56,23 m2)
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora
 • Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Raša
 • Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor
 • Odluka o povjeravanju na upravljanje sportskog objekta – nogometnog igrališta u Raši
 • Odluka o povjeravanju na upravljanje sportskog objekta - nogometnog igrališta u Viškovićima
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2020. godinu
 • Odluka o privremenom stavljanju van snage Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Raša

Vijećnicima je podnijeta Informacija - Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Raša za 2019. godinu

Usvojeni akti objavljeni su u Službenim novinama Općine Raša, br. 6/20 od 29. svibnja 2020. godine, na poveznici http://www.rasa.hr/files/2020/05/SLUZBENE%20NOVINE%206-2020.docx.pdf

Foto: 5portal

Objavljeno: 29.05.2020 07:33:32 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page