Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u srijedu, 15. travnja 2020. godine, održalo je 24. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

S obzirom na posebne okolnosti u uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske i proglašenih mjera, te u skladu s Uputom Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, sjednica Općinskog vijeća održala se na daljinu, izjašnjavanjem putem e-maila.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44 (52,97 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44 (51,93 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44 (50,57 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44 (58,30 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44 (37,20 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44 (31,77 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 38-44 (35,33 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 27 
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Raša, Marašala Tita 106
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša
 • Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području grada Labina i općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan.
Usvojeni akti objavljeni su u Službenim novinama Općine Raša, br. 5/20, na poveznici http://www.rasa.hr/files/2020/04/SLUZBENE%20NOVINE%205-2020.pdf


Objavljeno: 16.04.2020 11:45:06 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page