Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 22. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine, održalo je 22. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 6
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 14
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2020. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Raša za 2020. godinu
 • Proračun Općine Raša za 2020. godinu s Projekcijom za 2020. i 2021. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2020. godinu
 • Odluka o korištenju sredstava komunalne naknade
 • Plan davanja koncesija na području Općine Raša za 2020. godinu
 • Odluka povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Raša
 • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Raša za razdoblje od 2020. do 2025. godine
 • Plan upravljanja nekretninama Općine Raša za 2020. godinu
Odluke donijete na ovoj sjednici Općinskog vijeća možete pogledati na sljedećim poveznicama: https://www.rasa.hr/files/2019/12/SLUZBENE%20NOVINE%2011-2019.pdf i https://www.rasa.hr/files/2019/12/SLUZBENE%20NOVINE%2012-2019.pdf


Foto: 5portal

Objavljeno: 20.12.2019 08:29:29 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page