Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Obavijest o objavi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN u postupku javne nabave za radove na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia - II. faza

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 3. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia - II. faza.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Savjetovanje traje do 9.07.2019. do 24:00 sati.
Objavljeno: 03.07.2019 13:49:05 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page