Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 874 k.o. Skitača, naselje Ravni

Na temelju članaka 15.16.18.20.21. i 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 9/16), Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA:022-05/19-01/7, URBROJ:2144/02-01/01-19-4 od 14.veljače 2019.godine („Službene novine Općine Raša“ broj 2/19) i Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA:022-05/19-01/8, URBROJ:2144/02-01/01-19-1 od 18.veljače 2019.godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 20.veljače 2019.godine objavljuje Javni natječaj kojim se izlaže prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, suvlasnički dio nekretnine k.č. 874 pašnjak sa 1201 m2, upisana u z.k.ul 4073 k.o. Skitača, u 18/672 dijela, u vlasništvu Općine Raša.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 21.veljače 2019.godine.
U Glasu Istre dana 21.veljače 2019.godine objavljen je skraćeni tekst Javnog natječaja.

Priloženi dokumenti:

NATJECAJ.pdf

nalaz.pdf

Objavljeno: 21.02.2019 11:19:38 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page