Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Župan proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Raša

Istarski župan Valter Flego 11. veljače 2019. g. proglasio je elementarnu nepogodu za područje Općine Raša koja je uzrokovana poplavom. 

Slijedom toga, zadužio je Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u suradnji s Općinskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda pristupi aktivnostima na procjeni nastalih šteta i utvrdi stupanj oštećenja na poljoprivrednim kulturama, kao i posljedice na poljoprivrednu djelatnost tog područja, te druge štete koje su nastale na tom području uslijed poplave. Navedena Povjerenstva zadužena su također da izrade cjelovito izvješće i elaborat o štetama koje će se dostaviti županu Istarske županije i Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda te da dostave prijedlog mjera za uklanjanje i ublažavanje posljedica.

Općinu Raša 3. veljače 2019. g. pogodila je poplava koja je nastala uslijed enormne količine padalina koja je izazvala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Raša utvrdilo je vrlo velike štete na slijedećim poljoprivrednim kulturama: sjemenska lucerna, sjemenski pir, te povrćem (salata, rajčice, brokula) i voćem (jagode), te štete na imovini na kojoj je došlo do oštećenja printera, stola i namještaja. Poplavom je obuhvaćeno poljoprivredno zemljište od cca 76 hektara. Analizirajući naprijed navedene štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Raša utvrdilo je da već po prvoj procjeni šteta koje su nastale na poljoprivrednim kulturama i imovini iznose 1.900.000,00 kuna, a s obzirom da je vrijednost izvornih prihoda Proračuna Općine Raša za 2017. godinu iznosila 8.027.509,00 kuna, udovoljeno je uvjetu članka 31. stavka 2. točke 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), kojim je utvrđeno da ukupna izravna šteta za proglašenje elementarne nepogode mora biti veća od 20% vrijednosti proračuna jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu. Općina Raša podnijela je odgovarajući zahtjev, slijedom kojeg je župan Istarske županije i proglasio elementarnu nepogodu.

Objavljeno: 12.02.2019 08:48:45 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page