Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Novosti

Uz prijedloge javnosti do kvalitetnije odluke o komunalnom redu

Općina Raša u pripremi je izrade nacrta Odluke o komunalnom redu, odnosno o uređenju i održavanju naselja, sukladno obavezi koju propisuje Zakon o komunalnom gospodarstvu. 

Sa željom da se u proces uključi zainteresirana

Župan proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Raša

Istarski župan Valter Flego 11. veljače 2019. g. proglasio je elementarnu nepogodu za područje Općine Raša koja je uzrokovana poplavom. 

Slijedom toga, zadužio je Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarn

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, sukladno čl. 102. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18), objavljuje Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša.

Poziv za prijavu šteta od poplava

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe za prijavu šteta na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uslijed poplave uzrokovane obilnim padalinama dana 2. i 3. veljače 2019. godine na području Općine Raša, sukladno pozivu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Izvještaj sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Raše u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine, održalo je 16. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

<

Najava 16. redovne sjednice Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 28. siječnja 2019. g., s početkom u 17.30 sati, održat će se 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Raša. 


Dnevni red sjednice nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Sukladno članku 11. st. 4. Zakona  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici